Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

PGS. TS. Nguyễn Văn Quýnh - Chuyên ngành Nội khoa - Chủ tịch Hội đồng...

Hội đồng gồm có 5 thành viên chính thức, 04 thành viên dự bị và tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng....

Các nhà nghiên cứu nên bắt đầu triển khai nghiên cứu trong vòng 12 tháng sau khi đã nhận được chấp thuận Hội đồng đạo đức....

Hướng Dẫn Lập Hồ Sơ Đánh Giá Đạo Đức Nghiên Cứu Và Các Mẫu Hồ Sơ Có Liên Quan (Sửa đổi ngày 20/01/2016)...

Danh Sách Các Quy Trình Thực Hành Chuẩn (SOPs) Của Hội Đồng Đạo Đức Trong Nghiên Cứu Y Sinh Học Cấp Cơ Sở...

Lịch họp định kỳ (Sáng thứ 7, tuần cuối cùng của tháng, từ 07h30-11h30)...

01