Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Training Course on Basics in Life Sciences, Biotechnology and Health Industry Entrepreneurship   Đối tượng tham gia: Nghiên cứu sinh của dự án EDUSHARE và Cán bộ thuộc các Đơn vị thành viên của Dự án. Số lượng: 20 học viên Khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Tất cả chi phí của khóa học được tài trợ bởi dự án EDUSHARE.   Thời gian khóa ...

Hội thảo viết bài báo để đăng tải tạp chí quốc tế tháng 1 - 2014 Tiếp theo hai khóa học về viết đề cương và phân tích số liệu để đăng tải tạp chí quốc tế đã được tổ chức thành công, Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng tiếp tục tổ chức hội thảo viết bài báo để đăng ...

Khóa học Phân tích số liệu để đăng tải tạp chí quốc tế từ cơ bản đến nâng cao do Gs. Nguyễn Văn Tuấn trực tiếp giảng dạy...

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nghiên cứu viên Việt Nam, Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng tổ chức khóa học “Viết đề cương nghiên cứu” (Grant application writing) nhằm mục tiêu giúp cho học viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết để viết một đề cương theo tiêu chuẩn quốc tế....

Để góp phần làm tăng khả năng công bố quốc tế các công trình nghiên cứu cho các nhà khoa học Việt Nam, Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng tổ chức khóa học về “Phương pháp phân tích số liệu để đăng tải tạp chí quốc tế: từ cơ bản đến nâng cao” cho các nhà khoa học ...