Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Khóa học viết bài báo quốc tế tài trợ bởi dự án TRAC


Số lượng tối đa: 20 người

Khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh

Tất cả chi phí được tài trợ bởi dự án TRAC


Thời gian khóa học: 25 tháng 4 - 9 tháng 6 năm 2017

Deadline đăng ký: 10 tháng 4 năm 2017


Danh sách học viên đủ điều kiện tham gia khóa học sẽ được công bố vào 17 tháng 4 năm 2017

Thông tin chi tiết về khóa học xem dưới đây hoặc qua đường link: Paper writing for international publication


Các tin cùng chủ đề