Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Lịch họp của câu lạc bộ điểm báo GOF năm 2017Địa điểm dự kiến: Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Hà Nội.


Thời gian dự kiến: từ 12h15 đến 13h15.


STT

Người báo cáo

Ngày báo cáo

1

BSNT. Nguyễn Thanh Tùng

01/03/2017

2

BS. Phạm Thị Ngọc Diệp

22/03/2017

3

Lương Hoàng Long

19/04/2017

4

Cao Mạnh Long

17/05/2017

5

Vũ Thị Huyền

21/06/2017

6

Phạm Minh Quân

19/07/2017

7

ThS. BS. Trần Thị Thu Huyền

16/08/2017

8

ThS. BS. Đỗ Phương Hải

20/09/2017

9

ThS. BS. Nguyễn Thị Hoa

18/10/2017

10

BS. Phạm Thị Hương

22/11/2017

11

BS. Nguyễn Thị Thanh Hòa

20/12/2017

Các tin cùng chủ đề