Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Danh sách học viên sau đại học tham gia nghiên cứu các đề tài do DTHIM chủ trì   STT Họ và tên NCS/ Cao học Nơi công tác hiện tại 1 BS. Trần Thu Huyền NCS Bệnh viện Bạch Mai 2 BS. Trần Phương Hải NCS Bệnh viện Bạch Mai 3 BS. Nguyễn Thi Hoa NCS Bệnh viện Hữu Nghị 4 BS. Nguyễn Thị Duyên NCS Trường Đại học Y Thái Nguyên 5 BS. Hà Việt Trung NCS Bệnh viện đa khoa nông nghiệp 6 BS. Phạm Thị ...

Nhóm Hỗ trợ và Phát triển, Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng...

Trưởng phòng quản lý khoa học và công nghệ...

SV. Đỗ Hải Đăng   Trưởng nhóm nghiên cứu FSH   Email: đango.fsh@gmail.com  ...

Trưởng nhóm nghiên cứu béo phì, tiểu đường và các bệnh chuyển hóa Trưởng phòng thí nghiệm Di truyền Phân tử, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương...