Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Các dự án đang tìm nguồn tài trợ:


1. Dự án Sản xuất insulin từ bò chuyển gen

 

2. Đề tài Nghiên cứu hoàn thiện quy trình DTH-10651015 trong điều trị đột quỵ não