Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Thành viên hội đồng   Thành viên chính thức PGS. TS. Nguyễn Văn Quýnh - Chuyên ngành Nội khoa - Chủ tịch Hội đồng TS. BS. Nguyễn Văn Đô - Chuyên ngành Sinh lý bệnh & Miễn dịch - Phó Chủ tịch Hội đồng TS. BS. Trần Quang Bình - Chuyên ngành Dịch tễ học phân tử và Y tế công cộng - Ủy viên TS. BS. Nguyễn Thị Thanh Hương - ...

Hội đồng đạo đức của Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng đã được Bộ Y tế cấp mã số hoạt động IRB – VN02010 theo quyết định số 134/ QĐ – K2ĐT ký ngày 15/10/2015. Hội đồng đạo đức của Viện hoạt động một cách độc lập để tư vấn cho Viện về các khía cạnh đạo đức ...

01