Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Hội đồng đạo đức của Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng đã được Bộ Y tế cấp mã số hoạt động IRB – VN02010 theo quyết định số 134/ QĐ – K2ĐT ký ngày 15/10/2015. Hội đồng đạo đức của Viện hoạt động một cách độc lập để tư vấn cho Viện về các khía cạnh đạo đức ...

Thành viên hội đồng   Thành viên chính thức PGS. TS. Nguyễn Văn Quýnh - Chuyên ngành Nội khoa - Chủ tịch Hội đồng TS. BS. Nguyễn Văn Đô - Chuyên ngành Sinh lý bệnh & Miễn dịch - Phó Chủ tịch Hội đồng TS. BS. Trần Quang Bình - Chuyên ngành Dịch tễ học phân tử và Y tế công cộng - Ủy viên TS. BS. Nguyễn Thị Thanh Hương - ...

01