Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Tài trợ trong tương lai


Nếu Ông/Bà muốn để lại gia sản của mình để đóng góp cho các nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực y học thông qua Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Đinh Tiên Hoàng, Ông/Bà có thể để lại di chúc và có sự chứng giám của Luật sư, hoặc liên hệ với trung tâm nhận tài trợ của chúng tôi: http://dthim.org.vn/vie/a156_trung-tam-nhan-tai-tro.html