máy cắt plasma, máy khắc gỗ cnc, máy đo độ ẩm, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ

Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng phấn đấu trở thành Viện nghiên cứu Y học phi lợi nhuận
hàng đầu ở Việt Nam và là Trung tâm nghiên cứu y học phối hợp giữa Y học hiện đại và Y học cổ truyền
có uy tín trên trường Quốc tế
  • Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng
  • Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng
  • Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng