Để góp phần làm tăng khả năng công bố quốc tế cho các nhà khoa học Việt Nam, Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng tổ chức hội thảo “viết bài báo để đăng tải tạp chí quốc tế” cho các nhà khoa học và nghiên cứu sinh trong mọi lĩnh vực....

Bạn có muốn: được làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài, tìm được các gens gây loãng xương/ gẫy xương ở người Việt Nam, được làm việc trong môi trường nghiên cứu trong lành tại Việt Nam cùng với Viện nghiên cứu y học Đinh Tiên Hoàng?...

Dự án Young DTHIM được thành thiết lập nhằm mục tiêu 1. Giúp các nhà chuyên môn trẻ và cộng đồng nhận thức được tầm quan trọng của nghiên cứu y học trong cuộc sống xã hội cũng như cuộc sống của mỗi cá nhân 2. Tạo cơ hội cho các nhà chuyên môn trẻ có cơ hội được 1) tiếp cận với các khía cạnh khác nhau của nghiên cứu y ...

Các bệnh thường được chữa phương pháp thủy châm là đau nửa đầu mãn tính, thiểu năng tuần hoàn não, viêm thần kinh hông to..., đặc biệt là những cơn đau cấp......

Nội dung của Hội thảo xoay quanh các vấn đề về tại sao phải công bố quốc tế, cách viết tóm tắt, tựa đề, dẫn nhập, phương pháp, kết quả, bàn luận và kết luận. Các nội dung nghe rất quen nhưng hầu hết tất cả các Hội thảo viên đều cảm nhận đây là những bài giảng chưa từng được nghe ở đâu...

Để góp phần làm tăng khả năng công bố quốc tế cho các nhà khoa học Việt Nam, Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng tổ chức hội thảo “viết bài báo để đăng tải tạp chí quốc tế” cho các nhà khoa học và nghiên cứu sinh trong mọi lĩnh vực....

Khóa học Phân tích số liệu để đăng tải tạp chí quốc tế từ cơ bản đến nâng cao do Gs. Nguyễn Văn Tuấn trực tiếp giảng dạy...

Để góp phần làm tăng khả năng công bố quốc tế các công trình nghiên cứu cho các nhà khoa học Việt Nam, Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng tổ chức khóa học về “Phương pháp phân tích số liệu để đăng tải tạp chí quốc tế: từ cơ bản đến nâng cao” cho các nhà khoa học và nghiên cứu sinh trong mọi lĩnh vực....

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nghiên cứu viên Việt Nam, Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng tổ chức khóa học “Viết đề cương nghiên cứu” (Grant application writing) nhằm mục tiêu giúp cho học viên có kiến thức và kỹ năng cần thiết để viết một đề cương theo tiêu chuẩn quốc tế....